Powered by WordPress

Fadlan qor magacaaga isticmaale ama cinwaanka e-maylkaaga. Waxaad heli doontaa emayl leh tilmaamo ku saabsan sida dib loogu noqdo lambarkaaga sirta ah.

Tag TELES RELAY