Description:

Shirkadda 'MINI DISTRIBUTOR CAMAIR' ayaa hadda ku abuurtay shirkaddeeda cusub ee waalidiinta oo ku taal magaalada Douala waxayna raadineysaa 02 qof si ay ugu qeybiso alaabteeda
shuruudahaaga
inuu ku sii jeedo magaalada Douala
leeyihiin fikirka waqtiga
firfircoonow oo firfircoon
hays ugu yaraan bepc / cap
fayl si loo bixiyo
cv, qorshaha goobta ama koobiga dibloomada ugu dambeysa, iyo koobiga cni