Hooyo waxay ku aragtaa qaniinyada 25 ilmaheeda ka dib markay kor u qaadday xanaano-maalmeedka - SANTE PLUS MAG

Hooyo kasta riyadeeda waa inay ku waraabiso carruurteeda jacayl iyo inay siiso adduunka ugu fiican. Laakiin noloshu waxay ka kooban tahay halis iyo dhibaato taasoo ujeeddooyinka wanaagsan aysan ku filneyn in la xadido. Bannaanka qoysku ka baxsan yahay, carruurtu waxay la kulmaan dhowr halis, wax badan ama ka badan ama ka badan. Markhaati la socodsiiyay Metro, hooyo sabool ah ayaa ka naxday inay ilmaheeda ka soo celiso sariirta oo ay hesho isaga oo ku calaamadiyey qaniinyada 25.

Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore DARYEELKA CAAFIMAADKA MASKAXDA