5 WAXYAABAHA AADAN OGTAHAY SI AAD U OGGOLAANAYO DHIBAATOOYINKA