Bixinta Shaqada: COOPISEC waxay qortaa dhowr nooc: Cashuuraha, Kaaliyaha Fulinta, La taliyeyaasha iibinta

Marka la eego bilawga hawlaha ay ka waddo Congo, Isbahaysiga Islaamiga ee Kalsoonida, Kaydka iyo Saamiga (COOPISEC) wuxuu qorayaa:
- Sarkaalka maamulka iyo sharciga
Agaasimaha Hawlaha
Agaasimaha Hawlaha
-A (Maamulaha Nidaamka IT-ga)
- Sarkaal deyn ah
-Ka kormeeraha gudaha
- Madaxa Hay'adda
-Kooxda (3) Cashuurta
- Kaaliyaha maamulka
-Two (2) Xisaabiyeyaasha Macaamiisha
-Douze (12) La taliyeyaasha Ganacsiga
Bixi doonaa illaa 31 May 2019.
Xaaladaha:
-In ka yar da'da 40
-Ka yaraan ugu yaraan laba sano waayo-aragnimo ah ee aad codsatay
- In la heli karo oo awood u leh inuu ka shaqeeyo cadaadis

U dir ama u dhaaf feylkaaga xafiiska diiwaangashan 21 bis Bacongo Poto Street -Poto / Brazzaville (2 dabaqa sare)
La xiriir: (+ 242) 064055055 / (+ 242) 068718295

Faylka:
- warqad dhiirigalin ah ee boostada
- koobi dibloome ah oo aad ku qorto shahaadadaada ee booska codsiga
-a CV oo sawir leh