Shaqeynta Boostada: MTN Congo waxay qoraysaa

Yello qoyskii,
MTN CONGO wuxuu qorayaa boosaska soo socda:
Xirfadlaha Sare ee Macaamilka Maareynta Maareynta Maareynta Maareynta Maareynta iyo Adeegyada Maaliyadda
Waxaad ka heli doontaa faahfaahinta qoraalladan kuxiran xiriirada hoose:

POSTE: SPECIALIST SENOIR SIDA LAGU QAADO MASHRUUCA MASHRUUCA EE LOO HELI KARO

link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6528633067769204736?fbclid=IwAR1p3WuY1uveozgB8Fz5vdmJHorsIoHcx_Rq_ZJf8w_3B3UvT5C8ERTsbeY

BIXIN: AAD AMA QOFKA DHAQAALAHA

link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6528631993637302272?fbclid=IwAR0YfmrXAFpms7zPTL0TNq0I5ItbQ39Eb1NlaM-o2hnAHsYzK0gAEi-A0SU

#PoNaYo #elleestbonne #chezmoiaucongo #Congo #qorista#mtncongo

Source: https://www.facebook.com/MTNCONGO/photos/a.198639570172091/2158710404164988/?type=3&theater