Raadinta Maareeyaha Maqalka

Qaybta waxqabadka: Ganacsiga

Nooca heshiiska: CDI

Description:

Raadinta maamulaha dukaanka layetka leh khibradda ganacsiga.
-Intergral, firfircoon, degane Douala 5eme
- Sanadka 21 iyo 30
Ma jiro sababa daran

DALBADO:

Tel: + 237695731199